Zaopatrzenie w wodę

Podziel się

Układ pomiarowy zabezpiecza pompownię pożarową zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA

Układ pomiarowy wymagany przepisami dotyczącymi pompowni pożarowych!

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych opisanymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, określone zostały wymagania dla pompowni oraz układów pompowych w nich pracujących.

W dziale "Pompownie pożarowe" zostały ustanowione wymagania bezpieczeństwa i gwarancji pracy. Każda pompownia, realizująca pracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powinna być wyposażona w układ pomiarowy. Składa się on z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego. Pozwala to na okresową kontrolę parametrów pracy urządzeń.

Okresowa kontrola pozwala na określenie parametrów pracy pomp, dając możliwość odczytu pełnej charakterystyki hydraulicznej pracy pomp przy wymaganym maksymalnym i minimalnym wydatku oraz ciśnieniu za systemem podnoszenia ciśnienia. Dodatkowo strażak bądź serwisant może sprawdzić, czy w okresie cyklu życia urządzenia parametry hydrauliczne pomp nie uległy zmianie.

 

UWAGA! 

OBEJŚCIE TESTUJĄCE NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POMPOWNI POŻAROWYCH

Nie każdy produkt dostępny na rynku gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących pompowni pożarowych. Systemy pompowe wyposażone w tzw. OBEJŚCIA TESTUJĄCE zbudowane np. na bazie wodomierza skrzydełkowego nie spełniają zapisu o budowie układu pomiarowego zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Opinia ta została poparta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2015 roku. Zastosowanie obejść testujących może okazać się więc problemem podczas uzgodnienia projektu wykonawczego lub odbioru budynku. Zarówno rzeczoznawca ds. p.poż., inspektor nadzoru, jak i strażak mogą na różnych etapach zakwestionować zgodność rozwiązania projektowego z przepisami. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami wymiany urządzenia pomiarowego lub czasochłonnym wprowadzeniem zmian do projektu.

 

Układ pomiarowy Wilo-UP

Wilo Polska jako jedyny producent zestawów hydroforowych oferuje układ pomiarowy zgodny z Rozporządzeniem MSWiA, gwarantujący poprawność odczytu parametrów pracy pomp pożarowych oraz najwyższą jakość i precyzję działania, co zapewnia bezpieczeństwo naszych Klientów.

Układ pomiarowy Wilo-UP wyposażony jest w:

1. ciśnieniomierz o wysokiej klasie dokładności odczytu,

2. zawór odcinający,

3. wymagane odpowiednie odległości montażowe,

4. przepływomierz elektromagnetyczny do precyzyjnej pracy układu pomiarowego,

5. wysokiej klasy zawór regulacyjny z nastawą wstępną w miejsce zasuw i przepustnic.

Układ pomiarowy dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, atestem PZH, instrukcją obsługi i montażu, protokołem próby ciśnieniowej oraz potwierdzeniem dokładności pomiarowej dla manometru i przepływomierza elektromagnetycznego. 

Podziel się

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Zaopatrzenie w wodę gaśniczą

Pioneering for You