Pioneering for You

Zaopatrzenie w wodę

Systemy przeciwpożarowe

Niezależnie od tego, czy wykonywany jest system tryskaczowy czy hydrantowy: Wilo oferuje doskonałe rozwiązania zapewniające w pełni niezawodne i bezpieczne zastosowanie wody gaśniczej. Wszystkie systemy są oczywiście zgodne z normą PN-EN 12845 oraz krajowymi przepisami ochrony pożarowej, zapewniają ochronę ludziom, towarom i obiektom budowlanym. Rozszerzeniem zakresu aplikacji ochrony przeciwpożarowej również na rynku polskim są głębinowe pompy tryskaczowe z typoszeregu Wilo-EMU D/K i KM posiadające certyfikat VdS oraz CNBOP.

 

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Podziel się