Pioneering for You

Zaopatrzenie w wodę

Centrala

Wilo Polska Sp. z o.o.

ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

Skontaktuj się z nami!

801 369 456

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 16:00

 

Obiekty referencyjne

Sieradz

Stacja Uzdatniania Wody "Sieradz"

sieradz woda czysta obiekt ref

Cel

Celem Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sieradzu była poprawa parametrów wody. W starej Stacji pracowało 5 pomp starej konstrukcji, w tym 3 z silnikami 37 kW i 2 pompy 22 kW o stosunkowo niskiej sprawności. Silniki starych pomp nie były przystosowane do pracy z falownikami. Na ujęciach wody zasilających Miasto i Gminę Sieradz w wodę pracowały poprzednio pompy o niskiej sprawności hydraulicznej, z wirnikami w większości żeliwnymi, które co kilka lat wymagały wymiany. Silniki starych pomp głębinowych nie były przystosowane do pracy z soft-startami. Pompy starego typu generowały wiele awarii. Stosowane przed pompami Wilo zestawy hydroforowe nie posiadały płynnej regulacji. Efektem tego były skoki ciśnień w instalacjach wody.

Rozwiązanie

W ramach Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zabudowano 5 pomp o mocy 30 kW typu NL 150/315-30/4 z silnikami przystosowanymi do pracy z falownikami. Na ujęciach wody zasilających Miasto i Gminę Sieradz wymieniono stare pompy głębinowe na pompy Wilo typu  NK, K. Zamiast starych zestawów zostały zastosowane zestawy Wilo z falownikami.

Rezultat

Po zastosowaniu pomp Wilo na Stacji Uzdatniania Wody zmniejszyło się zużycie prądu. Sprawność zastosowanych pomp w punkcie pracy wynosi około 80%. Zastosowanie identycznych pomp ułatwiło eksploatację. Zastosowanie pomp głębinowych z wirnikami z brązu zlikwidowało problem awarii. Możliwość pracy z soft-startami  znacznie poprawiła pracę systemu. Zastosowanie zestawu z pompami elektronicznymi (na każdej pompie zabudowana) przetwornica częstotliwości zapewniła stałe ciśnienie wody. Obecnie wszystkie pompy na ujęciach wody (studnie głębinowe) tzn 5 szt.,  oraz wszystkie pompy drugiego stopnia – razem z pompami płucznymi łącznie 9 szt.  na Stacji Uzdatniania Wody w Sieradzu a także pompy pośrednie na SUW Sieradz Męka to pompy Wilo. Zasilają one całe miasto i gminę Sieradz w wodę. Na sieci wodociągowej miasta i Gminy pracuje też 5 zestawów  hydroforowych firmy Wilo – najstarszy od 2000 roku.  Łącznie w Mieście i Gminie Sieradz pracuje ponad 30 pomp Wilo na wodzie czystej.

 

Pobierz

Tarnobrzeg

Tarnobrzeskie Wodociągi

tarnobrzeg obiekt ref

Cel

Parametry biochemiczne wody wielokrotnie przewyższały wartości normatywne wody przeznaczonej dla spożycia przez ludzi. Kolejnymi parametrami pracy ujęcia Jeziórko, które wymagały zdecydowanej poprawy, były jego niezawodność oraz energochłonność.


Rozwiązanie

W ramach pierwszego z zadań realizowanego projektu zakres prac obejmował  modernizację dwóch ujęć wody surowej: Studzieniec I i Studzieniec II oraz stacji uzdatniania wody Jeziórko. Dostawcą wszystkich pomp została firma Wilo. Decyzja o wyborze dostawcy pomp głębinowych podyktowana była wcześniejszymi, bardzo dobrymi, doświadczeniami Tarnobrzeskich Wodociągów z eksploatacji urządzeń EMU. Otóż w pompowni wysokiego tłoczenia na SUW Jeziórko, która podaje wodę uzdatnioną do sieci miejskiej, od 14 lat pracowały agregaty głębinowe EMU. Kiedy w roku 2003 renomowany producent EMU dołączył do grupy Wilo, produkty do zastosowań komunalnych z fabryki w Hofie, w tym pompy głębinowe, weszły do oferty WILO i są dystrybuowane w Polsce pod nazwą Wilo-EMU. Układ pompowy pompowni wysokiego tłoczenia składa się z trzech pomp głębinowych w płaszczach ciśnieniowych w ustawieniu pionowym. Pracowały tam dwie pompy typu D420-3 o wydajności 400 m3/h, podnoszeniu 56 m i mocy silnika 111 kW każda, oraz jedna pompa typu D200-5 o wydajności 260 m3/h, podnoszeniu 61 m i mocy silnika 67 kW. Przez cały okres użytkowania pompy te pracowały bezawaryjnie i nie wymagały jakichkolwiek dodatkowych prac eksploatacyjnych. Na cele zadania modernizacji ujęcia i SUW Jeziórko Wilo dostarczyło 27 sztuk pomp głębinowych typu TWI/NR do ujmowania wody surowej ze studni głębinowych, 3 pompy głębinowe typu K 127-1 o mocach silników po 37 kW, zamontowane w studni zbiorczej, podające wodę surową do stacji uzdatniania (na napowietrzalnię) oraz 2 nowe pompy D420-3 i D200-5 wymienione w pompowni wysokiego tłoczenia wody uzdatnionej. Ze względu na złą jakość wody surowej i jej agresywne działanie na urządzenia pompowe i rurociągi przesyłowe wszystkie nowe pompy do ujmowania wody i studni zbiorczej zostały specjalnie zabezpieczone. I tak pompy TWI/NR wykonane były w całości ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L), zaś wszystkie elementy hydrauliczne pomp K127-1 wykonane były z brązu bezcynkowego, natomiast obudowy silników ze stali kwasoodpornej 1.4571. Pompy typu D420 i D200 zamontowane w płaszczach ciśnieniowych, pracujące na wodzie już uzdatnionej, mają hydrauliki wykonane z żeliwa, wirniki z brązu bezcynkowego, a obudowy silników ze stali nierdzewnej 1.4301. Wszystkie zastosowane materiały gwarantują pompom wysoką odporność na korozję, a co za tym idzie – długą żywotność. Pod względem zredukowania zużycia energii elektrycznej projekt modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody Jeziórko również okazał się sukcesem. Zamontowane w studniach głębinowych Studzieniec I i Studzieniec II nowe, energooszczędne pompy głębinowe Wilo, wyposażone w silniki o mocach od 2,2 do maksymalnie 9,0 kW, zastąpiły bardziej energochłonne pompy starej konstrukcji. Dla zoptymalizowania jakości pracy i zminimalizowania poboru energii zarówno pompy wysokiego tłoczenia, jak i pompy wody surowej w studni zbiorczej, współpracują z szafami sterowniczymi wyposażonymi w przetwornice częstotliwości. Montaż pomp głębinowych Wilo, w połączeniu ze zmodernizowaniem technologii uzdatniania, zaowocował zmniejszeniem energochłonności procesu poboru i uzdatniania wody o 0,1 kWh/m3. W odniesieniu do stanu sprzed modernizacji dało to inwestorowi wymierny efekt ekonomiczny.


Rezultat

Uzyskano pożądane efekty w uzdatnianiu wody i zmniejszeniu energochłonności procesu technologicznego. Poprawiła się jakość, ilość oraz niezawodność dostaw wody dla miasta Tarnobrzeg.

 

Pobierz

Starachowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

starachowice obiekt ref

Cel

Głównym założeniem zrealizowanego w latach 2007–2009 projektu o nazwie „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach” było zniwelowanie jakościowych i ilościowych niedoborów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.


Rozwiązanie

Starachowice decyzją Komisji Europejskiej, jako pierwsze w regionie świętokrzyskim, otrzymały dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla miasta i dwóch okolicznych gmin, któremu nadano numer 2004/PL/16/C/PE/020. Beneficjentem dofinansowania stało się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach, które dla koordynacji i zarządzania tym projektem powołało do życia Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Inwestycja obejmowała modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Starachowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice oraz gminach: Mirzec i Wąchock, modernizację ujęcia wody w Trębowcu wraz ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka, budowę magistrali wodociągowej SUW Trębowiec – SW Majówka. 

SUW Trębowiec i SW Majówka

Zadanie o nazwie: „Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka”  realizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli w tzw. żółtym FIDIC-u. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i zrealizowanie modernizacji oraz uzyskanie wymaganych efektów wydajności i jakości wody określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla obiektów: ujęcia wody w Trębowcu, rurociągów przesyłowych wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Trębowcu, stacji uzdatniania wody w Trębowcu, pompowni Majówka. Efektem przeprowadzonych robót miało być poprawienie jakości wody, poprawa niezawodności działania systemu ujmowania, uzdatniania i przesyłu wody do Starachowic. Dla zrealizowania tego celu zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, zamontowano wysokiej klasy urządzenia, armaturę i agregaty pompowe oraz zainstalowano zdalny system monitoringu i sterowania pracą obiektów. Dostawcą wszystkich agregatów pompowych dla SUW Trębowiec i SW Majówka była firma Wilo. Zamówienie dla Stacji Uzdatniania Wody Trębowiec obejmowało pompy II stopnia, pompy do płukania filtrów i pompy wody popłucznej. Łączna wydajność 1 000 m3/h i podnoszenie 106 m pompowni II stopnia jest realizowane przez 3 pompy, zaś jedna dodatkowa pompa stanowi rezerwę czynną. Zastosowano pompy Wilo-ASP 150-160/4 wyposażone w silniki o mocach 160 kW każda. Są to pompy dwustrumieniowe poziome, zamontowane z silnikiem za pomocą sprzęgła rozłącznego na wspólnej płycie nośnej w zabudowie in-line. Hydraulika wykonana z dzielonym korpusem pompy pozwala na bezproblemowy dostęp do uszczelnień, łożyskowania i wirnika pompy, co w znacznym stopniu ułatwia eksploatację i obniża jej koszty. Dwustrumieniowa konstrukcja wirnika charakteryzuje się niską wartością NPSH w punkcie pracy pompy, co zabezpiecza przed powstaniem kawitacji na wirniku pompy nawet przy bardzo niskim ciśnieniu napływu wody. Pracujące naprzemiennie, dwie pompy Wilo-NP 250/315-75/4, wyposażone w silniki o mocy znamionowej 75 kW każda, realizują pompowanie wody płuczącej. Pompy wykonane są w konstrukcji normowej. Silnik połączony jest z hydrauliką za pomocą sprzęgła rozłącznego i całość zmontowana na wspólnej płycie nośnej. Pojedyncza pompa osiąga wydajność 800 m3/h przy podnoszeniu 20 m słupa wody. Pompownia wody popłucznej również zbudowana jest na bazie dwóch pompy normowych Wilo-NP 65/16-15/2 z silnikami o mocach 15 kW każda. Wydajność pojedynczej pompy to 90 m3/h przy podnoszeniu 34 m.

W stacji wodociągowej Majówka wymianie podlegały pompy III stopnia, tłoczące wodę na teren miasta. Wilo dostarczyło 5 pomp normowych typu NP 100/200V-45/2-12 o znamionowej mocy silników 45 kW. Łączna wydajność pomp wynosi 1 100 m3/h i podnoszenie 43 m słupa wody. Dla zapewnienia stałego poziomu ciśnienia w sieci miejskiej i zminimalizowania kosztów energii elektrycznej pompy III stopnia zasilane są za pomocą przetwornicy częstotliwości. Wszystkie zamontowane agregaty pompowe Wilo zostały dobrane w zakresie pracy o wysokiej sprawności, nie niższej niż 75%, gwarantując tym samym niskie zużycie energii. Zastosowane materiały, z których zostały wykonane pompy, tj. obudowy hydrauliki z żeliwa, wirniki i pierścienie bieżne z brązu, gwarantują ich długoletnią pracę.


Rezultat

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja ujęcia wody Trębowiec wraz ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka” zostało zakończone we wrześniu 2009 roku. Realizacja tego projektu w znaczący sposób wpłynęła na poprawę niezawodności pracy systemu uzdatniania, przesyłu i zaopatrzenia w wodę dla Starachowic. Zastosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej klasy urządzeń oraz budowa systemu monitoringu i wizualizacji pracy wraz z możliwością zdalnego sterowania urządzeniami technologicznymi zmieniły w sposób zdecydowany jakość i komfort obsługi tych obiektów.

 

Przemyśl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

przemysl obiekt ref

Cel

Głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców Przemyśla w wodę pitną są wody powierzchniowe pobierane z rzeki San. Ujęcie wód już od czasów międzywojennych realizowane jest w dzielnicy Prałkowce, gdzie w latach 70. XX wieku na rzece wybudowano jaz spiętrzający wodę wraz z niezbędnymi urządzeniami wodociągowymi. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody, który aktualnie podaje wodę do miasta, rozpoczęła się w 1976 roku i trwała z przerwami prawie 30 lat. Ostatni etap prac przy budowie zbiorników zapasowych wody czystej (2 x 4 000 m3) zakończył się w 2003 roku. Aktualnie ZUW Prałkowce produkuje średnio ok. 13 000 m3 wody na dobę, chociaż z roku na rok zużycie wody się zmniejsza. W roku 1997 oddano do eksploatacji stację filtrów piaskowych, pompownię wysokiego tłoczenia oraz obiekty gospodarki osadem co pozwoliło na uruchomienie samodzielnej pracy nowo budowanego Zakładu Uzdatniania Wody i wyłączenie z działania starych obiektów uzdatniających wodę. Przy budowie pompowni wysokiego tłoczenia oraz w komorze zbiorczej wody surowej zastosowano pompy firmy EMU. Pompownia wody wysokiego tłoczenia zbudowana jest w postaci dwóch zbiorników po ok. 500 m3 pojemności każdy, z których woda uzdatniona pompowana jest  do miejskiej sieci wodociągowej. Każda z komór została wyposażona w pompę głębinową EMU typu KM400-3 z silnikiem U92-2/60 o mocy znamionowej 90 kW każda. Parametry pracujących pomp to 290 m3/h wydatku przy 80 m H2O podnoszenia. Pompy te zostały zamontowane poziomo na dnie zbiornika, co pozwala na pełne wykorzystanie jego retencji. W ciągu 14 lat pracy tych pomp użytkownik nie podejmował żadnych działań eksploatacyjnych. Pompy działały bezawaryjnie. W roku 2011, po przeglądzie technicznym pomp, stwierdzono, że pomimo doskonałego stanu hydrauliki obu z pomp  jedna z nich wymaga wymiany silnika.

Rozwiązanie

Firma Wilo zaproponowała Wodociągom Przemyskim zastosowanie w miejsce starej pompy KM 400 nową pompę Wilo-EMU  typu K146-2 z silnikiem NU911-2/60 o mocy znamionowej 115 kW. Pompa ta napędzana jest silnikiem najnowszej generacji w technologii „CoolAct”, z wewnętrznym aktywnym systemem chłodzenia. Medium chłodzące jest kierowane za pomocą stale pracującego wirnika, zamontowanego na wale pompy, bezpośrednio na łożyska i uzwojenia. Pozwala to, aby emitowane przez silnik ciepło było sprawnie absorbowane i transferowane do tłoczonego medium przez zewnętrzny płaszcz silnika. Taka konstrukcja przyczynia się do zwiększenia sprawności silnika poprzez obniżenie jego temperatury pracy, a także umożliwia jego pracę bez dodatkowego płaszcza chłodzącego nawet
w zbiornikach otwartych, gdzie prędkość obmywania silnika przez medium jest praktycznie zerowa. Ponadto, nowa technologia „CoolAct”  skutkuje zmniejszeniem średnicy w stosunku do tradycyjnych konstrukcji o porównywalnej mocy. Zrezygnowanie z zastosowania płaszcza chłodzącego przy silnikach o dużych mocach i gabarytach lub możliwość zmniejszenia średnicy studni głębinowej, w której taka pompa ma być zamontowana, może w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycyjnych przy realizacji obiektu. W związku z dobrymi doświadczeniami z eksploatacji pomp EMU Wodociągi Przemyskie podjęły decyzję o zakupie nowej pompy głębinowej w firmie Wilo. W wyniku zastosowania nowej pompy dobranej pod kątem takich samych parametrów hydraulicznych jak stara KM400, lecz o wyższej sprawności oraz pomimo wykorzystania silnika  o mocy znamionowej wyższej o 25kW (stara pompa miała 90 kW), ale za to zbudowanego w nowej technologii, okazało się, że pobór energii z sieci utrzymuje się na porównywalnym, a nawet nieco niższym poziomie. Nowo dostarczona pompa została wykonana z wysokiej klasy materiałów, tj. obudowa hydrauliki wyprodukowana z żeliwa szarego, zaś wirniki z brązu bezcynkowego, zapewniającego wysoką odporność na wycieranie. Druga z pomp głębinowych, zamontowanych w 1997 roku, nadal niezawodnie dostarcza wodę uzdatnioną mieszkańcom Przemyśla. W Zakładzie Uzdatniania Wody Prałkowce wykorzystywane były również inne pompy Wilo-EMU. W studni zbiorczej wody surowej pracowały przez kilka lat pompy Wilo-EMU typu FA25.93, o parametrach Q=600 m3/h i podnoszeniu H= 24,5 m, wyposażone w silniki o mocach
65 kW. W związku ze zmniejszającą się produkcją wody pompy te zostały zastąpione urządzeniami
o mniejszych parametrach hydraulicznych, lecz nadal jako pełnosprawne urządzenia pozostają
na wyposażeniu parku maszynowego Wodociągów Przemyskich. W przyszłości mają one być wykorzystane w planowanej do realizacji pompowni wód deszczowych. Chociaż dzisiaj Zakład Uzdatniania Wody Prałkowce produkuje wodę spełniającą wszystkie, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, wymagania, to w trosce o przyszłą bezawaryjną i niezawodną dostawę wody dla Przemyśla firma planuje kolejne inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Aktualnie rozpoczyna się realizacja przebudowy jazu na rzece San umożliwiająca migrację ryb w górę rzeki.

Rezultat

W przypadku Wodociągów Przemyskich zastosowanie urządzeń najwyższej jakości wpisuje się  w strategię zapewnienia niezawodności  dostaw wody dla mieszkańców. Jednym z bardzo istotnych elementów całego systemu ujmowania, uzdatniania i transportu wody jest właściwy wybór jak najmniej awaryjnych, długo żywotnych, a przy tym energooszczędnych pomp. Wodociągi Przemyskie wybrały pompy Wilo.

 

 

Pobierz

Niepołomnice

POLBRUK SA Niepołomnice

SONY DSC

Cel

W Niepołomicach powstała nowa fabryka, która potrzebowała właściwego ciśnienia dla dostaw wody dla linii technologicznej, możliwości odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni miejskiej, zapewnienia odprowadzania wód deszczowych z terenu zakładu do odbiornika.

 

Rozwiązanie

Wilo Polska dostarczyło następujące urządzenia:

  • zestaw do podnoszenia ciśnienia COR–3 MVIE 406-2G/VR-EB do obsługi linii technologicznej,
  • pompownia ścieków sanitarnych ze zbiornikiem 1,2 x 4,6, Q=1,5 l/s, H=7,0 m, odpowiadająca za obsługę zaplecza gospodarczego,

  • pompownia ścieków deszczowych ze <//span><//span><//span>zbiornikiem 2,5 x 7,9 m, Q=58,4 l/s, H=5,8 m, odpowiadająca za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni dachu hali produkcyjnej oraz powierzchni utwardzonych (placu składowego, parkingu i dróg dojazdowych).

 

Rezultat
Dzięki zastosowaniu produktów Wilo zapewniono właściwe funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu produkcyjnego.

 

 

 

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Obiekty referencyjne

Podziel się