Pioneering for You

Woda zanieczyszczona i ścieki

Transport ścieków

Bardzo ważną rolę w ochronie środowiska i ochronie zasobów naturalnych odgrywa właśnie składowanie i transport ścieków. Ciągle nowe wyzwania, takie jak rosnący udział substancji stałych w ściekach, który utrudnia eksploatację urządzeń, wymagają innowacyjności, dzięki której można stale doskonalić procesy i związane z nimi produkty.

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Składowanie i transport ścieków

Podziel się