Pioneering for You

Woda zanieczyszczona i ścieki

Obiekty referencyjne

Żyrardów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”

zyrardow obiekt ref

Cel

Celem projektu było zmodernizowanie starej przepompowni ścieków zbudowanej w pobliżu budynków mieszkalnych. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych - maksymalna ochrona przed wydostawaniem się odorów, zlikwidowanie strefy sanitarnej wokół pompowni, zastosowanie materiałów odpornych na korozję. Możliwość w przyszłości zwiększenia wydajności przepompowni umożliwiające podłączenie nowych obszarów do kanalizacji.

Rozwiązanie

Tłocznia ścieków w Żyrardowie jest efektem uwzględnienia już na etapie projektowania wszystkich wymagań i uwag inwestora i przyszłego użytkownika. Tłocznia została zaprojektowana na przepustowość 70 m3/h. W komorze podziemnej (studni), wykonanej z PEHD, która ma średnicę 3 m, zainstalowane są, ustawione na sucho, 2 pompy Wilo-EMU typu FA 10.51 z silnikiem FK 17.1-4/8K o mocy 4,0 kW, połączone kołnierzowo ze zbiornikiem retencyjnym. Użytkownik nie musi obawiać się podtopień, tak ostatnio częstych w Polsce, ponieważ całe wyposażenie tłoczni wykonane jest w najwyższym standardzie pod względem odporności na zalanie, a silniki pomp mają stopień ochrony IP68. Chłodzenie silnika pompy zapewnia zamknięty hermetyczny układ wymuszonego chłodzenia białym olejem medycznym, z wewnętrzną pompą cyrkulacyjną o napędzie z przekładni zębatej. Układ chłodzenia jest niezależny od komory olejowej pomiędzy częścią hydrauliczną i elektryczną pompy (tzw. system 2-komorowy). Pompy w tłoczni ścieków Wilo-EMUport, dzięki systemowi separacji części stałych, są chronione przed zapychaniem. Tłocznia wyposażona jest w pompę odwadniającą do skroplin, chociaż w komorze z PEHD ma niewiele do zrobienia, ponieważ jest ona szczelna i monolityczna. Tłocznie Wilo-EMUport są indywidualnie projektowane z uwzględnieniem specyfiki obiektu i potrzeb użytkownika. W Żyrardowie zdecydowano się np. – dla ułatwienia komunikacji – na zastosowanie schodów ze stali kwasoodpornej, po których chodzenie jest znacznie wygodniejsze niż schodzenie po drabinie. Dostęp do wszystkich sekcji tłoczni w celu konserwacji i czyszczenia zbiornika separatorów części stałych jest zapewniony z zewnątrz zbiornika retencyjnego, z części suchej, bez konieczności wchodzenia do środka zbiornika retencyjnego.
Wilo Polska wyposażyła tłocznię w specjalne filtry powietrza z odpowietrzenia komory retencyjnej ścieków w celu całkowitego wyeliminowania odoru. Warto jednak podkreślić, że tłocznia ścieków wydziela tych odorów mniej w porównaniu ze zwykłą przepompownią ścieków, ponieważ daje możliwość pełniejszego spompowania objętości retencyjnej, pozostawiając mniejszą objętość niewykorzystaną (tzw. martwą), w której przebiegają procesy zagniwania ścieków. Sam zbiornik retencyjny ścieków jest hermetyczny i gazoszczelny, zapewniając wysokie standardy higieny pracownikom obsługi. Ponieważ ścieki działają agresywnie na wszystkie materiały, powodując ich korozję, tłocznia Wilo jest wykonana z materiałów w pełni odpornych na korozję, jakimi są PEHD i stal kwasoodporna AISI 316. Elementy nie stykające się ze ściekami wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304. Tworzywa sztuczne i stal kwasoodporna to optymalna kompozycja, gwarantująca trwałą odporność na korozję i niewymagająca odnawiania powłok zabezpieczających. Tłocznia jest wyposażona w monitoring GPRS i system wizualizacji SCADA na stronie www, co daje użytkownikowi komfort kontrolowania wszystkich istotnych parametrów tłoczni, w tym parametrów elektrycznych pomp, poziomów, stanów alarmowych, przepływu i historii zdarzeń, z dostępem do systemu on-line niezależnie od miejsca pobytu. Warto podkreślić, że tłocznia została dostarczona na plac budowy zmontowana „pod klucz” razem ze studnią podziemną o średnicy 3,0 m i głębokości 6,3 m oraz kompletnym wyposażeniem wewnętrznym (pompy, orurowanie, armatura, schody, oświetlenie itd.). Na placu budowy montaż obejmował wyłącznie posadowienie studni tłoczni w wykopie, wykonanie zabezpieczenia przed wyporem wody oraz podłączenie rurociągów i okablowania oraz szafy sterująco-zabezpieczającej z monitoringiem. 

Rezultat

Tłocznia ścieków Wilo pracuje bezawaryjnie od roku 2010, pod nadzorem monitoringu GPRS i z wizualizacją parametrów SCADA WWW. Dzięki optymalnemu doborowi pomp do rurociągu tłocznego i zastosowaniu wysokosprawnych pomp Wilo (sprawność wynosi aż 72%) uzyskano znaczną oszczędność energii w stosunku do stanu przed modernizacją: nowe pompy mają moc nominalną 4.0 kW, a stare miały aż 7,5 kW.

Pobierz

Tuchola

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tuchola obiekt ref

Cel

Zbudowanie nowej kanalizacji w miejscowości Rudzki Most koło Tucholi z zastosowaniem tłoczni ścieków i monitoringu radiowego.


Rozwiązanie

Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjną oraz system przepompowni i rurociągów tłocznych. Ścieki z obszaru osiedli mieszkaniowych Rudzki Most I i Rudzki Most II grawitacyjnie dopływają do tłoczni ścieków P3, P4, P5 skąd przepompowane są rurociągami tłocznymi do istniejącej kanalizacji sanitarnej i skąd dalej płyną do oczyszczalni ścieków.

Wilo Polska dostarczyło  wykonawcy 3 tłocznie ścieków Wilo-EMUport z systemem separacji części stałych przeznaczone do zamontowania w prefabrykowanych betonowych studniach podziemnych przygotowanych przez wykonawcę, wraz z układem sterowania z modemami do współpracy z systemem monitoringu radiowego używanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi.

 
Rezultat

Dzięki zastosowaniu tłoczni pompy są zabezpieczone przed blokowaniem, a przepompownie pracują niezawodnie. Dzięki zamkniętej i szczelnej  komorze zbiorczej ścieków zminimalizowano oddziaływanie na toczenie zapachami, a eksploatacja jest bezpieczna i higieniczna.

 

Pobierz

Sieradz

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Sieradz"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cel

Przebudowanie istniejącej przepompowni ścieków obsługującej duży obszar miasta, która musiała zostać zmodernizowana z powodu zbyt małej wydajności, zużycia zamontowanych pomp i armatury oraz złego stanu studni grożącego przeciekami. Zlikwidowanie strefy sanitarnej wokół pompowni. 

Rozwiązanie

Przepompownia ścieków w Sieradzu przy ulicy Parkowej to obiekt istniejący od lat 70. Sama komora podziemna, wykonana z żelbetu, miała średnicę 6,9 m i głębokość ponad 8,5 metra. W części suchej pracowały 3 pompy wirowe jednostopniowe typu 12FK32-2 firmy Wafa Pomp, o wydajności 125 m3/h, mocy silnika 15 kW każda. Pompy były mocno wyeksploatowane, a sam obiekt nie miał pełnej dokumentacji budowlanej ani mechanicznej. Problemy pojawiały się w okresach zwiększonego dopływu ścieków. Pracujące jednocześnie 2 pompy nie były w stanie odpompować takiej ilości ścieków, zdarzały się częste podtopienia kanału dopływowego. Rurociąg tłoczny żeliwny (Ø200 mm) nie był ujęty w dokumentach inwentaryzacji, a jego przebieg został określony w przybliżeniu. Nie było możliwości zwiększenia wydajności przepompowni bez wymiany rurociągu tłocznego. Wskutek tego utrzymywany był stały dyżur obsługi na pompowni. Nad pompownią stał okrągły budynek dla obsługi, a obok kontener na skratki. Nieszczelna, skorodowana  instalacja pompowni oraz konieczność gospodarki skratkami stanowiły uciążliwość dla otoczenia i duże koszty obsługi. Prace przy przebudowie istniejącej pompowni oraz zamianie jej na tłocznię ścieków zostały zrealizowane przez Wilo Polska. Polegało to na skonstruowaniu tłoczni ścieków oraz zbudowaniu nowego rurociągu tłocznego z PEHD, o średnicy 280 mm. Istniejący żelbetowy obiekt podziemny o średnicy 6,9 m został wykorzystany jako szalunek dla posadowienia tłoczni Wilo w nowej szczelnej studni z PEHD, o średnicy 3,6 m. Część nadziemna pompowni została wyburzona. Najważniejszym elementem są ustawione na sucho 2 pompy Wilo-EMU typu FA 20.54 E z silnikiem FKT 27.1-4/12K o mocy 26,0 kW i wydajności 280 m3/h każda, połączone kołnierzowo ze zbiornikiem retencyjnym, pracujące naprzemiennie. Całe wyposażenie tłoczni wykonane jest w najwyższym standardzie, wykazującym odporność na zalanie, a silniki pomp mają stopień ochrony IP68. Chłodzenie silnika pompy zapewnia zamknięty hermetyczny układ wymuszonego chłodzenia białym olejem medycznym, z wewnętrzną pompą cyrkulacyjną z napędem z przekładni zębatej. Układ chłodzenia jest niezależny od komory olejowej pomiędzy częścią hydrauliczną i elektryczną pompy (tzw. system 2-komorowy). Pompy w tłoczni ścieków Wilo-EMUport dzięki systemowi separacji części stałych są chronione przed zapychaniem. Tłocznia wyposażona jest w pompę odwadniającą do skroplin. Komora podziemna z PEHD jest szczelna i monolityczna. Tłocznie Wilo-EMUport są indywidualnie projektowane z uwzględnieniem specyfiki obiektu i potrzeb użytkownika. W tłoczni w Sieradzu przy ulicy Parkowej zdecydowano się np. dla ułatwienia komunikacji na zastosowanie schodów ze stali kwasoodpornej, po których schodzenie jest znacznie wygodniejsze niż schodzenie po drabinie. W układzie automatyki zastosowano falowniki (oddzielnie dla każdej pompy) pozwalające na łagodny start pomp i łagodne hamowanie. Dzięki falownikom użytkownik (PWiK Sieradz) ma możliwość zmiany wydajności pomp w dość szerokim zakresie parametrów, co może wiązać się z oszczędnością energii. Na rurociągu dopływowym zrealizowano przed tłocznią studnię z zasuwą odcinającą DN400 z wydłużonym wrzecionem.  Tłocznia Wilo jest wykonana z materiałów w pełni odpornych na korozję, jakimi są PEHD i stal kwasoodporna AISI 316. Nie wymagają one odnawiania powłok zabezpieczających ani innych sposobów konserwacji. Tłocznia wyposażona jest w monitoring GPRS i system wizualizacji SCADA użytkownika, co zapewnia komfort kontrolowania wszystkich istotnych parametrów tłoczni, w tym parametrów elektrycznych pomp, poziomów, stanów alarmowych, przepływu i historii zdarzeń, z dostępem do systemu on–line z pomieszczenia dyspozytorni. Warto podkreślić, że tłocznia została dostarczona jako zmontowana „pod klucz” razem ze studnią podziemną średnicy 3,6 m i głębokości 6,66 m i kompletnym wyposażeniem wewnętrznym (pompy, orurowanie, armatura, schody, oświetlenie itd.). Na placu budowy montaż obejmował wyłącznie posadowienie tłoczni w przygotowanym miejscu w żelbetowej studni,  wykonanie zabezpieczenia przed wyporem wody oraz podłączenie rurociągów i okablowania oraz szafy sterująco-zabezpieczającej z wyjściem do monitoringu GPRS www.

Rezultat

Z sukcesem zrealizowana „pod klucz” i uruchomiona przez Wilo Polska tłocznia ścieków. Tłocznia Wilo ma prawie dwukrotnie większą przepustowość od starej przepompowni. Dzięki bezobsługowej pracy tłoczni zlikwidowano strefę sanitarną oraz zlikwidowano budynek przepompowni. Zdalna kontrola parametrów tłoczni przez monitoring GPRS. 

 

 

Pobierz

Pakość

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cel

Modernizacja zbudowanej w latach osiemdziesiątych starej przepompowni, która powodowała coraz większe problemy eksploatacyjne oraz była uciążliwa dla mieszkańców najbliżej położonych posesji.

Stan techniczny zbiornika retencyjnego oraz rur i armatury uległ degradacji, i chociaż pompy stały w wydzielonej komorze (poziome pompy suche, połączone z silnikiem poprzez demontowalne sprzęgło), to jednak dno tej komory wypełnione było nieczystościami przeciekającymi tam i zalegającymi podczas częstych awarii i napraw. Ze względu na opary ścieków wszystkie elementy metalowe w przepompowni były bardzo skorodowane. Dotyczyło to również pomp. Pompy bardzo często ulegały awarii - najczęściej zablokowanie, ale także problemy ze sprzęgłem. Średnio trzy razy w tygodniu konieczna była interwencja ekipy technicznej, która pracowała w bardzo trudnych
i uciążliwych warunkach. Przepompownia była wąskim gardłem systemu w południowej części miasta, często zdarzało się, że nie była w stanie przyjąć zwiększonej chwilowo ilości dopływających ścieków (max ok.90 m3/h). Zbiornik przepompowni nie był szczelny i powodował zagrożenie dla środowiska naturalnego, nie był w stanie nadającym się do dalszego wykorzystania.

 

Rozwiązanie

Z uwagi na wymienione problemy z ulgą przyjęto decyzję Miasta o modernizacji przepompowni przy ul. Jankowskiej. W projekcie modernizacji uwzględniono budowę nowej przepompowni na istniejącej działce. Dodatkowo zaprojektowano nowy rurociąg tłoczny.

 

Zdecydowano się na zastosowanie nowoczesnej przepompowni z hermetyczną komorą retencyjną, czyli tłoczni ścieków Wilo-EMUport. Nowa tłocznia została zakupiona wiosną 2006 roku. Najpierw została wykonana podziemna komora  betonowa o średnicy wewnętrznej około. 3,7m. Następnie na dnie komory ustawiony został zespół tłoczni Wilo-EMUport składający się z komory retencyjnej wykonanej z PEHD oraz pomp, systemu separatorów i orurowania. Wnętrze komory betonowej zostało estetycznie wyłożone glazurą, przez co komora, w której pracuje tłocznia jest jasna i daje korzystne wrażenie czystości. Wewnątrz nie ma żadnych zapachów, działa wentylacja grawitacyjna, a na dnie zainstalowana jest pompa Wilo do odprowadzania skroplin. Tłocznia znajduje się w centralnej części działki. Teren wokół został zagospodarowany. Na działce została zasiana trawa, teren jest ogrodzony,
a z zewnątrz widać jedynie szafę sterującą ustawioną w pobliżu porywy zbiornika oraz barierki ochronne zabezpieczające włazy oraz oświetlenie. W kominku odpowietrzającym komorę retencyjną zastosowano filtr biologiczny Bioteg eliminujący zapachy, tak więc na zewnątrz przepompowni nie wydostają się żadne przykre zapachy. Sąsiedzi odetchnęli z ulgą i nie jest już problemem np. rozpalenie w sąsiedztwie grilla. Na zewnątrz nie wydobywają się żadne hałasy ani zapachy.

Oficjalne uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w czerwcu 2006.

Rezultat

Modernizacja i zastosowanie tłoczni Wilo-EMUport dała bardzo korzystny i oczekiwany efekt ekonomiczny w postaci obniżenia kosztów pompowania ścieków i ograniczenia kosztów obsługi o około 50%.  Dodatkowym efektem eksploatacyjnym jest niezawodność tłoczni i prosta eksploatacja. Efektem dla otoczenia i środowiska jest całkowite wyeliminowanie przykrych zapachów i hałasów.

 

Pobierz

Opole

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cel

W latach 1893-1898 rozpoczęto budowę nowoczesnej na owe czasy sieci wodociągowej, a w 1898 roku powstał pierwszy specjalistyczny Zakład Wodociągów Miejskich, którego siedziba do dnia dzisiejszego znajduje się przy ul. Oleskiej w Opolu. W ślad za siecią wodociągową na przełomie XIX i XX wieku podjęto decyzje o budowie sieci kanalizacyjnej. Od 1992 roku zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców miasta prowadzone jest przez Wodociągi i Kanalizacje w Opolu. W latach 1998-2002 zrealizowano projekt ochrony wód podziemnych kanalizując obrzeża miasta Opole i Gminy ościenne, dla których zlewnia jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Opolu. W latach 2004-2008 w tych gminach był realizowany projekt pod nazwa "Poprawa jakości wody dla miasta Opola". W latach 2007-2013 cały obszar aglomeracji opolskiej powinien zostać skanalizowany.

Rozwiązanie

Wilo Polska dostarczyło 37 pompowni ścieków, w tym:

  •   dostawa 28 kompletnych przepompowni sieciowych ścieków wraz z komorami zasuw, pełnym wyposażeniem technologicznym, szafami sterowniczymi z monitoringiem. Parametry robocze zawierają się od 15 m3/h do 75 m3/h, a moce od 1,5 kW do 17 kW.
  •   dostawa 9 tłoczni ścieków Wilo-EMUport z systemem separacji części stałych z szafami sterowniczymi z monitoringiem.  Parametry robocze zawierają się od 15 m3/h do 200 m3/h, a moce od 1,5 kW do 15 kW.

W 3 tłoczniach dostawa obejmowała wersje kompaktowe, dostarczone razem ze zintegrowanymi komorami podziemnymi z PEHD.

 

Rezultat

Dzięki zastosowaniu tłoczni pompy są zabezpieczone przed blokowaniem, a przepompownie pracuję niezawodnie i nie oddziałują na otoczenie zapachami.

 

Pobierz

Kruszwica

Spółka Wodno-Ściekowa w Kruszwicy

kruszwica obiekt ref

Cel

Oczyszczalnia ścieków w Kruszwicy została wybudowana i oddana do użytkowania w lutym 1993 roku. Na początku oczyszczalnia miała przepustowość hydrauliczną 6 000 m3/d i technologiczną ok. 2 500 m3/d. Planowano, że połowę dopływu stanowić będą ścieki przemysłowe, natomiast drugą połowę ścieki komunalne. Od początku eksploatacji obserwowano sukcesywny spadek ilości odprowadzanych ścieków. Początkowo spływało około 2,0 mln m3 ścieków rocznie, jednak już w 1998 roku wartość ta spadła do 1,25 mln m3, a w roku 1999 do 800 tys. m3. Jednocześnie wzrastało stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oraz zostały zaostrzone warunki zrzutu ścieków oczyszczonych. Oczyszczalnia przestała spełniać warunki zrzutu określone prawem.

Rozwiązanie

Pierwsze prace związane z zaprojektowaniem i przygotowaniem do realizacji modernizacji oczyszczalni rozpoczęły się w 2001 roku. Ostatecznie po kilku latach starań o dofinansowanie i po aktualizacji projektu w 2009 roku uzyskano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg i przystąpiono  do wyłonienia wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczęte zostały we wrześniu 2009 roku i w zakresie objętym umową zakończone w grudniu tego samego roku. W pierwszym kwartale 2010 roku trwały prace uzupełniające, wynikłe w toku prowadzenia robót budowlanych, i przystąpiono do rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalni. W kwietniu 2010 roku zakończono roboty rozruchowe, a oczyszczalnia uzyskała zakładany efekt ekologiczny. Ścieki oczyszczone odpływające z oczyszczalni miały parametry zgodne z prawem i wymogami instytucji kontrolnych. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kruszwicy ma obecnie technologiczną przepustowość 2 050 m3/d. W 2010 roku do oczyszczalni spłynęło 627 tys. m3 – tj. 1720 m3/d. Około 30% ścieków spływających do oczyszczalni stanowią ścieki przemysłowe odprowadzane z Zakładów Tłuszczowych oraz Cukrowni w Kruszwicy. Pozostałą część stanowią ścieki komunalne odprowadzane z terenu miasta i gminy Kruszwica oraz części gminy Inowrocław. Zastosowany układ technologiczny jest bardzo nowoczesny i elastyczny oraz umożliwia szczegółową kontrolę parametrów pracy na każdym etapie procesu.

W kwietniu 2010 roku zakończono roboty rozruchowe, a oczyszczalnia osiągnęła zakładany efekt ekologiczny.

Rezultat
Ścieki oczyszczone odpływające z oczyszczalni osiągnęły parametry zgodne z prawem i wymogami instytucji kontrolnych. Po zakończeniu prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni przystąpiono do realizacji remontu przepompowni głównych pompujących ścieki do oczyszczalni
– pompownie P-I oraz P-III. W modernizowanych przepompowniach zainstalowano energooszczędne, nowoczesne i trwałe pompy Wilo-EMU. W pompowni P-I pracują pompy FA 15.95E natomiast w pompowni P-III pompy FA 10.94E. Urządzenia Wilo-EMU dzięki odpowiedniej konfiguracji zapewniają bezpieczną, długotrwałą i ekonomiczną eksploatację. 

 

 

Pobierz

Gorzyce

ZGK Gorzyce

gorzyce obiekt ref

Cel

Wyeliminowanie częstych kłopotów eksploatacyjnych i uciążliwości dla środowiska z powodu zagniwania ścieków w pompowniach i rurociągach tłocznych.

Rozwiązanie

Inwestycja pod nazwą "Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Motycze Poduchowne" obejmowała montaż 102 prefabrykowanych, przydomowych przepompowni ścieków o następujących parametrach:

  •   zbiornik polietylenowy monolityczny o wymiarach: min. średnica 800 mm, min. wysokość (głębokość) 2 500 mm, z dnem półkolistym lub eliptycznym - przystosowany do montażu wyposażenia,
  •   agregat pompowy (3-fazowy lub 1-fazowy, w zależności  od układu instalacji wewnętrznej odbiorcy usług) w konstrukcji odpornej na działanie ścieków komunalnych (np. ze stali nierdzewnej), z rozdrabniarką na ssaniu o wydajności 0,5-3 l/s i podnoszeniu do 30 m sł. wody, demontowalny bez konieczności wchodzenia do zbiornika i podłączony wtykowo do układu elektrycznego,
  •  orurowanie i osprzęt agregatu pompowego odporne na działanie ścieków komunalnych (np. ze stali nierdzewnej) z tym, że zawór zwrotny (montowany w poz. pionowej) i zawór kulowy odcinający obsługiwane bez konieczności wchodzenia do zbiornika,
  •   pneumatyczne sterowanie poziomem z min. 10 m przewodem pneumatycznym oraz  pływakowy czujnik poziomu ścieków jako zabezpieczenie poziomu alarmowego,
  •   układ sterowania elektrycznego odporny na działanie warunków atmosferycznych montowany obok zbiornika przepompowni na wys. min. 0,6 m nad poziomem gruntu (maksymalna wysokość całkowita: 1,2m), wyposażony w swobodnie programowalny modułowy sterownik mikroprocesorowy (podstawowe funkcje sterowania: odczyt godzin pracy pompy, praca testowa agregatu, sygnalizacja stanów gotowości, pracy i awarii – zdefiniowane w uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwość wprowadzenia zdalnej komunikacji oraz inne szczegółowe funkcje programu sterownika w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  •   zasilanie elektryczne kablem ziemnym wyprowadzonym z instalacji wewnętrznej odbiorcy usług z zabezpieczeniem różnicowoprądowym (30mA) i nadmiarowym (jw. 3-fazowy lub 1-fazowy,
    w zależności układu instalacji wewnętrznej odbiorcy usług). 

 

Inwestycja ta była częścią zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska i Zalesie Gorzyckie. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", które to zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Poziom dofinansowania to 50 % środków kwalifikowanych.

 

Rezultat
Wieś Motycze w gminie Gorzyce została objęta układem sieci kanalizacji ciśnieniowej. Zastosowanie systemu Wilo opartego na pompowniach przydomowych typu WS 900 pozwoliło na pozbycie się kłopotów eksploatacyjnych związanych z odprowadzaniem ścieków.

 

Pobierz

Ostrołęka

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ostroleka obiekt ref

Cel

Zlikwidowanie problemu z nieszczelną instalacją pompowni oraz koniecznością gospodarki skratkami stanowiącą uciążliwość dla otoczenia i obsługi. Zaprzestanie utrzymywania stałego dyżuru obsługi w pompowni.


Rozwiązanie

Wilo Polska zaproponowało indywidualne rozwiązania konstrukcyjne tłoczni ścieków, uwzględniające ich stan przed modernizacją. W pompowniach Piłsudskiego (P-1) i Partyzantów (P-4) zostały wykorzystane istniejące budowle podziemne, a tłocznie ścieków zamontowano na dnie dawnych komór suchych po przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlano-remontowych. Przepompownia Piłsudskiego (P- 1), zlokalizowana jest w centrum miasta w pobliżu dworca autobusowego. Przed modernizacją zabudowana była w okrągłej podziemnej budowli o średnicy wewnętrznej ok. 7 m, podzielonej na część suchą z pompami i część mokrą z komorą zbiorczą ścieków i kratą mechaniczną. Nieszczelna instalacja pompowni oraz konieczność gospodarki skratkami stanowiły uciążliwość dla otoczenia i obsługi. Utrzymywany był stały dyżur obsługi w pompowni. Po modernizacji nowa przepompownia wykorzystuje tylko dawną część suchą istniejącej budowli podziemnej, a jej wysłużona część mokra została zasypana. W dawnej komorze suchej przepompowni po wycięciu starych instalacji i wykonaniu remontowych prac budowlanych został zainstalowany gazoszczelny zbiornik tłoczni ścieków WILOEMUport FG2500R, wykonany z PEHD, do którego dopływają ścieki. Pojemność robocza zbiornika wynosi 8,4 m3. Ze zbiornikiem połączone są kołnierzowo dwie pompy do ścieków WILO EMU typu FA15.66 o wydajności Q = 300 m3/h i H = 8,75 m z silnikiem typu FK27.1-4/24 o mocy  nominalnej 25 kW każda. Pompy mają stopień ochrony IP68, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem w przypadku zalania. Silnik pomp o oznaczeniu FK ma własny, hermetycznie zamknięty obieg chłodzenia ekologicznym płynem, niezależny od komory olejowej, dzięki czemu następuje niezawodnie odbieranie ciepła wytwarzanego przez silnik. Przy tak dużej wydajności tłoczni konieczne było również zastosowanie specjalnego systemu odciążenia dopływu ścieków z automatycznie sterowanymi zasuwami, co gwarantuje, że nawet przy maksymalnym obliczeniowym napływie ścieków nie nastąpi ich piętrzenie przed pompownią. Taka sama metoda modernizacji została wykorzystana w pompowni Partyzantów (P-4). Jest ona  zlokalizowana w przemysłowej części miasta. Tu pojemność robocza zbiornika tłoczni Wilo-EMUport FG1800R wynosi 3,3 m3. W tłoczni pracują dwie pompy do ścieków Wilo-EMU typu FA10.82 o wydajności Q = 150 m3/h i H = 7,6 m z silnikiem typu FK27.1- 4/24 o mocy nominalnej 25 kW każda. Pompy mają stopień ochrony IP68, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem w przypadku zalania. Zastosowano także system odciążenia dopływu z automatycznie sterowanymi zasuwami, umożliwiający przyjęcie  zaprojektowanej ilości ścieków bez ich spiętrzenia w kanale dopływowym. Zupełnie inny sposób modernizacji  wybrano w przypadku pompowni Nadnarwiańska (P-5), zlokalizowanej w pobliżu rzeki Narwi, oraz w nowo budowanej przepompowni Leśna (P-7). W obu zastosowano prefabrykację tłoczni w komorze podziemnej z PEHD i jej dostawę na plac budowy jako kompletnie zmontowaną jednostkę. Pompownia Nadnarwiańska (P-5) przed modernizacją zabudowana była w okrągłej komorze podziemnej betonowej o średnicy wewnętrznej ok. 4 m  z pompami zatapialnymi na głębokości ok. 6 m. Po modernizacji musiała ona mieć zwiększoną wydajność, dlatego wykorzystanie istniejącej komory podziemnej do zastosowania tłoczni było niemożliwe. Komora podziemna po modernizacji została wykorzystana jako szalunek ułatwiający posadowienie wewnątrz nowej komory podziemnej tłoczni wykonanej z PEHD – z rury dwuwarstwowej samonośnej o profilu spiralnym. Nową komorę podziemną z PEHD włożono do wnętrza starej komory,a przestrzeń pomiędzy jej ściankami zasypano piaskiem i chudym betonem. Dzięki temu nie trzeba było wykonywać konserwacji i doszczelnienia starej budowli betonowej. Jej krawędzie zostały w górnej części skute, więc na zewnątrz nie ma po niej żadnego śladu. Zastosowana technologia pozwoliła na wykonanie i montaż fabrycznie kompletnej tłoczni typu WILO-EMUport FS2500S, dostarczonej razem ze zintegrowaną typu Wilo-EMUport FS2500S, zabudowanej w okrągłej komorze wykonanej z rury warstwowej spiralnej z PEHD o średnicy wewnętrznej 2,5 m. Wszystkie instalacje wewnątrz tej komory zostały wykonane „pod klucz” w fabryce, włącznie z montażem pomp i instalacji elektrycznej.

Taki sposób realizacji znacznie skrócił czas potrzebny wykonawcy na posadowienie urządzenia i wykonanie połączeń przed uruchomieniem. Gotowe były już wszystkie połączenia i instalacje wewnętrzne w komorze podziemnej, które zostały wykonane w hali wytwórcy w warunkach niezależnych od czynników atmosferycznych. To szczególnie ważne dla wykonawcy, który prowadził prace na czynnej przepompowni ścieków. Dzięki temu nastąpiło szybkie przełączenie ze starej na nową pompownię. Zbiornik retencyjny ścieków w tłoczni (P-5) ma pojemność roboczą 3,1 m3. Ze zbiornikiem połączone są kołnierzowo dwie pompy do ścieków Wilo-EMU typu FA10.65 o wydajności Q = 125 m3/ h i H = 25 m z silnikiem typu 202-4/22 o mocy nominalnej 15 kW. Przepompownia Leśna (P-7) jest nową przepompownią, zbudowaną w starej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do likwidacji. Tu również dostarczono tłocznię kompaktową zbudowaną w komorze z PEHD, podobnie jak (P-5). Zastosowana technologia pozwoliła na dostarczenie kompletnej tłoczni zintegrowanej typu Wilo-EMUport FS2500, zabudowanej w okrągłej komorze wykonanej z rury warstwowej spiralnej z PEHD o średnicy wewn. 2,5 m, wykonanej „pod klucz” w fabryce razem ze wszystkimi instalacjami tej komory. Tu również dostarczenie tłoczni w wersji kompaktowej z gotową komorą podziemną z PEHD znacznie skróciło czas potrzebny na posadowienie urządzenia i wykonanie połączeń przed uruchomieniem. Wykonawca robót sanitarnych otrzymał gotowe, w pełni zmontowane urządzenie przygotowane do zabudowy.

Rezultat

Bezawaryjna praca przepompowni od 2009 roku. Do każdej tłoczni Wilo Polska dostarczyła system sterowania i monitoringu współpracujący z monitoringiem używanym przez OPWiK. Dzięki temu nie ma konieczności dyżurowania obsługi na miejscu, a tłocznie pracują bezobsługowo.

 

 

 

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Obiekty referencyjne

Podziel się