Pioneering for You

NOWOŚĆ Wilo-Yonos MAXO

Rozwiązania oszczędzające czas pracy

Wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem wtyczki Wilo

Oszczędność czasu dzięki wtyczce Wilo

Wtyczka Wilo umożliwia szybkie i proste podłączenie w różnych pozycjach montażowych. Ułatwia to pracę Specjalistom w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, oszczędza czas i pieniądze.

Nowa Wtyczka Wilo w kilku szybkich krokach pozwala na wykonanie przyłącza elektrycznego:

  • Za pomocą śrubokręta typu Torx lub płaskiego odkręcić jedną śrubę mocującą wtyczkę w module regulacyjnym. Dzięki zastosowanemu zabezpieczeniu śruba pozostanie na miejscu.
  • Odkręcić oba dławiki kablowe i zdjąć górną cześć wtyczki.
  • Podłączyć przewody napięcia zasilania i ew. sygnalizacji awarii.
  • Zaczepić górną cześć wtyczki do zawiasów w dolnej części, a następnie dokręcić dławiki kablowe.
  • Włożyć wtyczkę do gniazda modułu regulacyjnego, śrubokrętem dokręcić wtyczkę do pozycji końcowej.

 

Podłączenie przewodu sieciowego i przewodu zbiorczej sygnalizacji awarii, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed wyrwaniem.

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Podziel się