Pioneering for You

NOWOŚĆ Wilo-Yonos MAXO

Pobór wody nieuzdatnionej

Moduł regulacyjny

Wilo-Yonos MAXO to uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień. Dostarczana jest fabrycznie z zamontowanym w pozycji pionowej modułem regulacyjnym. Pozwala on na wstępne, manualne ustawienie szukanej wartości różnicy ciśnień oraz trybu pracy. W przypadku nastawy jednej z dwóch charakterystyk regulacji różnicy ciśnień (Δp-v lub Δp-c) pompa będzie się stale dostosowywać do zmiennego zapotrzebowania mocy instalacji, które powstaje przede wszystkim w przypadku zastosowania zaworów regulacyjnych: termostatycznych, strefowych, mieszaczy itp.

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:

 • oszczędność energii pzy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji,
 • redukcja hałasu przepływowego,
 • brak konieczności stosowania zaworów nadmiarowo-upustowych.

Rodzaj regulacji Δp-v:

charakterystyka proporcjonalna

W trybie regulacji Δp-v układ elektroniczny zmienia liniowo wartość zadaną różnicy ciśnień utrzymywaną przez pompę w zakresie między Hs i ½ Hs. Wartość zadana różnicy ciśnień H zmienia się wraz z przepływem Q.

Zalecenie:

Stosować w ramach modernizacji instalacji, gdzie:

 • selekcja punktu krytycznego jest niemożliwa,
 • pojawiają się problemy z hałasem w związku z zastosowaniem zaworów dławiących np. termostatycznych,
 • prace budowalne zostały zakończone przed laty.

Regulacja Δp-v pozwala na rozszerzenie zakresu regulacji.

Zastosowanie:

 • instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, charakteryzujące się dużymi stratami ciśnienia,
 • systemy dwururowe z zaworami termostatycznymi / strefowymi i małym autorytecie poboru,
 • układy o znaczących długościach przewodów rozprowadzających, z dużymi stratami ciśnienia w częściach instalacji, przez które przepływa cały strumień czynnika.

 

Rodzaj regulacji Δp-c: charakterystyka stałociśnieniowa

W trybie regulacji Δp-c układ elektroniczny utrzymuje wytwarzaną przez pompę różnicę ciśnienia w dopuszczalnym zakresie przepływu na stałej, wstępnie zadanej wartości Hs.

W przypadku spadku przepływu, powodowanego dławieniem na hydraulicznych urządzeniach regulacyjnych, następuje dopasowanie wydajności pompy do rzeczywistego zapotrzebowania instalacji poprzez redukcję prędkości obrotowej.

Zastosowanie:

 • w dawnych instalacjach grawitacyjnych,
  • w instalacjach z nieznacznymi stratami ciśnienia,
  • w częściach, przez które przepływa cały strumień czynnika – krótkie obiegi kotłowe, wymiennikowe, przewody rozprowadzające,
 • instalacje ogrzewania płaszczyznowego,

 • obiegi pierwotne.

 

Witamy

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

 

 

T 801 369 456
T 801 DO WILO

F 22 702 61 00

Podziel się